Notícies
17 Agost 2011
L’ESDi torna a estar oberta a tothom, finalitzades les vacances

El Curs s’inicia el dia

19 de setembre a les 9 h del matí.

El servei d’admissions

Acceptarà sol·licituds de plaça per a la convocatòria de setembre (l’ESDi reserva un 10% de les places disponibles per ésser adjudicades al setembre) a partir del dia 19 d’agost.

Les places de l’ESDi nocturn

S’assignaran de l’1 al 24 de setembre. L’ESDi nocturn és un programa especialment pensat per facilitar cursar els estudis oficials de Grau universitari en disseny a majors de 25 anys