Notícies
25 de novembre de 2015
L’ESDi signa un conveni de col·laboració amb l’Escola Josep Tous de Barcelona

L’Escola Superior de Disseny ESDi ha signat avui un conveni de cooperació educativa amb l’Escola Josep Tous de Barcelona, amb la finalitat d’establir vincles entre ambdues institucions per millorar l’orientació acadèmica i professional dels alumnes interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit del disseny.

 

Per tal de dur a terme la col·laboració es realitzaran tallers per a alumnes de l’Escola Josep Tous, amb la participació del professorat de l’ESDi així es donarà suport al nou currículum de batxillerat artístic a l’escola amb la finalitat que els alumnes d’aquesta modalitat, amb vocació per als estudis del Grau en Disseny, puguin aprofundir en els aspectes curriculars que afavoreixin la seva futura integració a l’ESDi.

 

 
El conveni ha estat signat per la Dra. Glòria Fernández, directora de l’ESDi i la Germana Purificación Robredo, directora de l’Escola Josep Tous i té una durada de dos anys prorrogables.