Notícies
15 Abril 2010
L’ESDi rep una delegació argelina de la mà del CIREM, Centre d’iniciatives i recerques Europees a la Meditarrània

La delegació -formada per vàries empreses argelianes com ara Tougres Ceramic, Espace Rencontre, Fonderies Algériennes i SMQuality, entre altres- ha volgut conéixer més sobre Catalunya. Per això ha comptat amb el suport del CIREM, per visitar algunes de les institucions catalanes més representatives del diferents sectors econòmics. CIREM està regit per un Patronat format per personalitats significatives de la societat, que provenen del món universitari, empreses, sindicats, i del camp profesional. La voluntat de la visita era conèixer més al voltant de la FUNDIT i la seva relació amb la societat a través d’institucions com l’ESDi. CIREM va néixer al 1989 amb una clara projecció mediterrània i amb l’objectiu de promoure un coneixement més aprofundit de les característiques específiques d’aquestes societats dins del conjunt europeu. Consta d’un equip de professionals multidisciplinar que treballa des dels dos centres de treball, Barcelona i Madrid, actuant a nivell local, nacional i internacional, amb finançament públic i privat. L’activitat de CIREM es concreta en:

  • Estudis i projectes de recerca aplicada
  • Serveis d’assistència tècnica en el disseny i execució de projectes i programes
  • Planificació i desenvolupament de polítiques i programes públics
Per més informació: www.cirem.org