Notícies
03 Gener 2012
L’ESDi obté el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

L’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha emès un informe en què notifica l’aprovació del Sistema de Garantia de Qualitat Interna de Qualitat (SGIC) presentat per l’Escola Superior de Disseny ESDi. El SGIC és el pla que presenten les institucions universitàries per avaluar la seva qualitat docent. L’informe desgrana el conjunt de procediments que segueix el centre per garantir la qualitat dels seus ensenyaments: del conjunt de pràctiques administratives i serveis a l’alumnat fins a tots els elements relacionats amb la funció docent. El SGIQ és un compromís de transparència que s’exigeix a les institucions universitàries en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i que aquestes han de presentar a la seva autoritat competent. L’informe en què l’AQU ha aprovat el SGIC de l’ESDi s’anomena "Informe final d’evaluació del disseny del sistema de garantia de qualitat interna", datat el 23 de novembre de 2011. En l’apartat "elements que donen solidesa al disseny del SGIC" l’AQU considera que es tracta d’un pla correctament estructurat i amb una coherència interna que permet la seva implantació i posada en funcionament amb garanties suficients d’èxit. Així mateix, s’ha valorat positivament el fet que hi hagi relació entre els processos d’avaluació interns de l’ESDi i els proposats per la Universitat Ramon Llull, a la qual l’ESDi n’està adscrita. Altres aspectes que han influit en l’aprovació del programa són les activitats que es proposen per avaluar la inserció laboral dels graduats i les activitats relacionades amb les pràctiques externes. Aquests darrers elements, sumats a l’adequació dels programes formatius de l’escola als avenços científics, tècnics i socials, sosté l’informe, "afavoreixen la relació de l’escola amb el seu entorn social, institucional i empresarial". Més informació