Notícies
29 Abril 2010
L’ESDi iniciarà els estudis de disseny en horari nocturn

Per accedir als estudis s’haurà d’acreditar experiència laboral, o un nivell mínim d’estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior, o 2 anys d’estudis universitaris. Es podrà cursar:

Tècnic en Disseny (Títol propi de l’ESDi)

  • Estudis: especialització en disseny, amb una durada de dos anys, que permeten assolir coneixements pluridisciplinaris generals i les seves aplicacions bàsiques als diferents vessants del disseny. Comporten la realització d’un treball final de síntesi per a l’obtenció de la titulació.
  • Requisits: acreditar experiència laboral o un nivell mínim d’estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior o 2 anys d’estudis universitaris.
  • Aquests estudis, per a aquells que reuneixin els requisits d’accés a la universitat, permeten accedir directament a la titulació oficial universitària de Grau en Disseny de l’ESDi.
Grau en Disseny (Títol oficial universitari)
  • Estudis: oficials i universitaris (adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior), emmarcats dins de les titulacions de la Universitat Ramon Llull. Tenen una durada de 4 cursos acadèmics, amb una càrrega docent de 240 crèdits acadèmics (60 crèdits per curs), inclòs el Projecte Final de Grau. S’ofereixen sis itineraris curriculars: Gràfic, Producte, Interiors, Moda, Audiovisual i Integració multidisciplinària.
  • Per aquells alumnes que ho requereixin, atenent a les seves circumstàncies laborals, els estudis oficials universitaris de Grau en Disseny es podran cursar en 5 anys.
  • Requisits: acreditar que es reuneixen els requisits d’accés a la universitat.
El període de preinscripció d’aquesta nova oferta d’estudis en disseny, dirigida a persones conscients de la importància creixent d’aquesta disciplina i que vulguin reorientar o professionalitzar la seva formació, començarà el proper mes de maig. Per inscriure’s es podrà fer personalment al centre de suport de Barcelona (Passeig de Gràcia, 114, Pral. 08008 Barcelona) o al Campus de Sabadell (Marquès de Comillas, 81-83. 08202 Sabadell). O també per correu electrònic a l’adreça esdinocturn@esdi.es