Notícies
18 Maig 2011
L’ESDi facilita el contacte amb el món laboral als alumnes de batxillerat i cicles

Poden ser, en el cas del batxillerat, assignatures optatives, en el programa de les quals es preveu un període de pràctiques en una empresa, o les pràctiques obligatòries de Cicles formatius les qual han d’estar necessàriament relacionades amb els estudis. Enguany han estat 4 els estudiants que han treballat a l’escola. L’any passat van ser 9. Així, els darrers 2 anys han estat prop de 15 els alumnes que han cursat pràctiques a l’ESDi. Tant des de l’ESDi com des de la pròpia escola es du a terme un seguiment de l’estudiant. Hi ha un tutor en cada centre i de manera s’avalua l’alumne en un pla d’activitats. Amb les pràctiques l’alumne pot veure i descobrir l’entorn laboral, aprendre’n les dinàmiques, les rutines i familiaritzar-se’n puntualment mentre encara estudia. Alumnes curs 2010-2011: Jordi Rigau: 17 anys, Escola Pia de Sabadell. 1r curs de Batxillerat en l’itinerari "Social" Període de pràctiques: 2 mesos. Pràctiques incloses en una assignatura optativa de Batxillerat que s’anomena "Estades en empreses" i el darrer trimestre s’estableix contacte amb el mercat de treball. Tasques: Ha donat suport principalment a l’Àrea de Comunicació i Relacions Internacionals de l’Escola. Ho ha fet amb tasques habituals com el recull de premsa, el tractament i l’actualització de bases de dades, entre d’altres. Sheila Espada: 18 anys. Centre educatiu Jaume Viladoms de Sabadell. Cicle Formatiu de Grau Mitjà de "Gestió Administrativa" Període de pràctiques: 4 mesos. Pràctiques necessàries per a la titulació, on l’alumnat desenvolupa i aplica al món professional els continguts de apresos a l’aula. Tasques: Ha donat suport a diversos departaments de l’escola: Extensió universitària, Secretaria acadèmica. Algunes de les tasques que ha fet són: atenció telefònica, arxiu i tractament de dades. Sergi Basart i Marc Barnús: 20 anys. Centre educatiu Jaume Viladoms de Sabadell. Cicle formatiu de Grau Superior d’ "Administració i Sistemes informàtics" Període de pràctiques: 4 mesos. Pràctiques necessàries per a la titulació, on l’alumnat desenvolupa i aplica al món professional els continguts de apresos a l’aula. Tasques: Reparació i manteniment de sistemes informàtics. Suport i assistència al personal administratiu i docent de l’escola. Administració d’usuaris, control de servidors, instal·lació de software.