Notícies
04 Maig 2012
L’ESDi dóna un pas més en les seves relacions amb el món professional

L’ESDi avança en les seves relacions amb el món industrial gràcies a la incorporació a la vicepresidència del patronat de la FUNDIT de l’empresari Francesc García-Planas, el nou president del Gremi de Fabricants de Sabadell. L’estreta col·laboració de la FUNDIT/ESDi amb diverses institucions patronals i amb empreses dels diversos sectors econòmics possibilita que els estudis oficials universitaris en disseny impartits a l’ESDi s’ajustin, addicionalment als requeriments de qualitat dels estudis de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior als requeriments del sistema productiu. És per això que aquesta relació contínua amb la societat i la Indústria facilita el trasllat dels avenços científics i tècnics als productes, i una millor comprensió dels processos de disseny, fet que potencia la sortida professional i la incorporació al mercat dels graduats de l’ESDi.