Notícies
17 de juny del 2013
L’ESDi convoca la 16a edició del concurs "El Disseny a la Nostra Vida"

 

L’ESDi convoca la 16a edició del concurs ’El Disseny a la Nostra Vida’ per premiar aquells alumnes de 2n curs de batxillerat i de 2n curs de cicles formatius de grau superior que hagin realitzat un treball de recerca o projecte del CFGS relacionat amb el disseny o l’art, amb qualificació acadèmica excel·lent i que -a criteri del propi centre escolar- pugui ser objecte d’un reconeixement extraordinari.

Els alumnes interessats hauran de presentar les seves propostes abans del 21 de juny. Aquestes es poden lliurar personalment o enviar per correu postal a l’Escola Superior de Disseny ESDi sense el nom de l’alumne i incloent en un sobre blanc i a part: un full amb les dades de l’alumne, un certificat original o còpia compulsada de la qualificació d’excel·lent del treball o projecte i una carta original de la direcció de l’escola proposant la candidatura de l’alumne.

El jurat, format per professors de l’ESDi, durà a terme el veredicte el 28 de juny a les 17h. El primer premi a l’alumne consisteix en 8.000 euros destinats al pagament de la matrícula en els estudis universitaris oficials de Grau en disseny impartits a l’ESDi (2.000 euros per curs durant els 4 anys) i el primer premi pel tutor: 6.000 euros destinats al pagament de la matrícula per curs sencer en un màster de l’ESDi. Pel que fa al segon premi, l’alumne rebrà 4.000 euros per la matrícula (1.000 euros per curs durant els 4 anys) i el tutor 3.000 euros per la matrícula d’un màster de l’ESDi.

Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs:

 

El disseny a la nostra vida