Notícies
25 de febrer del 2015
L’ESDi acull la 8a edició del Global Futurizer

El dia 25 de febrer l’ESDi acull la 8a edició de Global Futurizer, un procés d’innovació oberta que vol donar la possibilitat als universitaris de talent de ser partícips en la creació de nous serveis i models de negoci per a empreses líders en diferents sectors. Podran participar-hi els alumnes de 2n, 3r i 4t curs i els alumnes i ex-alumnes del Màster.

 

La primera fase del Global Futurizer tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de febrer, quan es realitzaran tallers de formació, es presentaran reptes empresarials als alumnes i es realitzaran els equips de treball. Els alumnes es podran inscriure al taller que millor s’adecui al seu horari, (ja que tots els tallers són iguals), omplint el següent formulari.

     Els horaris són:

     Dilluns dia 9: De 13h a 15h i de 16h a 18h

     Dimarts dia 10: De 08:30h a 10:30h, de 10:30h a 12:30h, de 15h a 17:00h i de 17:30h a
     19:30h

     Dimecres dia 11: De 12h a 14h, de 15h a 17h i de 15:30h a 19:30h

La segona fase arriba el dia 25: durant aquest dia, els alumnes treballaran en grups per proposar reptes d’innovacó per les empreses Mapfre, Repsol, Ferrovial i Ashoka, que a més a més d’escoltar totes les idees dels estudiants, en seleccionaran 3 d’ells perquè facin realitat conjuntament la seva proposta (fase 3). Aquests alumnes seleccionats rebran una remuneració de 500 euros i l’experiència d’ aplicar durant un mes el seu projecte a un cas empresarial real. 

 

Durant el Global Futurizer es treballaran competències i coneixements d’emprenedoria i resolució creativa de problemes, així com en la creació de models de negoci, una cosa necessària en tot projecte que aneu a afrontar en els propers anys.