Notícies
28 Novembre 2012
L’Escola Superior de Disseny ESDi ja té grup de recerca

El grup de recerca neix amb el nom de TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny i està format per un total de 7 doctors i 10 titulars universitaris, a més de 8 becaris de recerca. Tots professors de l’Escola Superior de Disseny ESDi. La investigadora principal del grup és la doctora Glòria Fernández, Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb una important trajectòria en el camp de la investigació. El Grup de Recerca TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny, té com a objectius a curt termini establir un marc per a l’estudi i la recerca del disseny, així com debatre i experimentar al voltant d"aquest tema, tenint en compte les demanes socials i de recerca en l’àmbit. La línia d’investigació del Grup de recerca d’ESDi, Innovació i progrés social mitjançant el disseny, es troba en concordança amb 4 de les 5 focus àrees de la Universitat Ramón Llull El Grup de Recerca és l’espai de trobada multiprofessional de l’ESDi, que permetrà, en un futur a mig termini, desenvolupar un programa de doctorat en innovació, creativitat i disseny dintre de la Universitat Ramon Llull i, per tant, ser un centre generador de tesis doctorals en l’àmbit citat. Així, el Grup de Recerca incrementarà els seus contactes amb centres acadèmics, investigadors o docents que puguin plantejar interessos comuns. Serà també l’espai on integrar la capacitat investigadora dels nous graduats en disseny amb l’experiència i capacitat demostrada dels actuals doctors que composen el Grup de Recerca actual.