Notícies
31 Maig 2011
L’Ergonomia ambiental, de Juan Alberto Favaro, a les Jornades d’innovació docent de la URL

En l’article s’exposa la integració pràctica del projecte europeu Touch Project en l’assignatura d’Ergonomia. Aprofitant el bloc d’ergonomia ambiental i les pràctiques que van vinculades en aquest bloc, s’han dut a terme dues accions específiques. 1- Un taller a la naturalesa per explorar el medi físic i natural a través del sentit del tacte. Aquest taller s’ha focalitzat en el centre europeu d’educació ambiental de Viladrau amb els / les alumnes de l’assignatura de Ergonomia per a: a) Incorporar els coneixements teòrics sobre ergonomia ambiental en un medi natural. b) Experimentar a l’aire lliure dinàmiques grupals que ajudin a percebre el nostre entorn sense l’ajuda de la vista. c) Recollir mostres que puguin servir a posteriori per realitzar una exposició sobre les textures i els canvis que pateixen amb el pas del temps, així com el que percebem a través dels sentits. 2- La inclusió en el bloc pràctic d’un agent extern, en aquest cas, J. Marín especialista en metodologia de Biònica. Es proposa per tant, introduir l’alumnat en les bases teòriques i instrumentals de l’ergonomia a partir de la realització d’exercicis pràctics concrets que, mitjançant l’experimentació d’unes situacions arquetípiques, permeten a l’alumne accedir a les formulacions teòriques presentades durant el curs.