Notícies
01 Maig 2012
L’Ecologia Industrial i la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida, a debat

Ariadna Claret, membre de l’equip d’investigadors de la Fundació Indicis, ha ofert un seminari a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Ha tingut lloc dins de la programació de seminaris organitzada pel Departament d’Ecologia d’aquesta Universitat. En el seminari, obert a tota la comunitat universitària, Claret ha exposat les principals característiques de la disciplina de l’Ecologia Industrial i ha tractat també amb més profunditat la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) mitjançant la presentació d’un cas pràctic. Els assistents al seminari han pogut comprovar com l’ACV esdevé una eina molt útil a l’hora d’avaluar els principals impactes ambientals associats a productes, processos i/o serveis. Tanmateix, han pogut conèixer com les estratègies d’ecodisseny, pensades des de l’inici de la concepció de productes, processos i/o serveis, poden evitar impactes ambientals associats a aquests. L’interès suscitat per les temàtiques tractades ha fet que al final del seminari s’hagi generat un torn obert de preguntes i un debat força interessant sobre el tema.