Notícies
02 Març 2011
Gemma Bermudo, 1r premi del concurs de la Fundació Clínic

Gemma Bermudo, alumne de 3r curs del Grau en Disseny Gràfic, és la guanyadora del concurs per al disseny de la imatge corporativa del nou Centre de Diàlisi per a la Recerca Aplicada. El premi s’ha atorgat en un acte que ha tingut lloc a l’Hospital Clínic de Barcelona el dimarts 1 de febrer de 2011. També han estat premiades les alumnes Anna Vila Pueyo i Anna Bohigas Vendrell. Tant elles dues com Gemma Bermudo han rebut una remuneració econòmica, entre altres beneficis que reporta el reconeixement. Al concurs hi han participat els alumnes de l’assignatura de projectes de 3r curs del Grau en Disseny Gràfic. Els seus treballs s’han elaborat en el marc de l’assignatura, el professor del qual és Lalo Quintana, que ha tutoritzat en tot moment el projecte; el seu esforç s’ha d’agraïr. En el concurs, als alumnes se’ls va demanar que el logotip del nou centre mantingués coherència i pogués conviure amb el corporatiu de la Fundació Clínic i fos aplicable als suports bàsics. El jurat ha estat format per representants de l’Hospital Clínic i de la nostra escola. Entre altres persones per part de l’equip mèdic hi ha assistit el doctor J. M. Campistol i Plana, cap del Servei de Nefrologia i transplantament renal i director de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia. De l’ESDi ha estat present Elisabeth Ferràndiz (Cap del departament d’Audiovisual de l’ESDi) en representació d’Encarna Ruiz, coordinadora acadèmica de l’escola. Representants de l’Hospital van mostrar el seu agraïment a l’ESDi. El nou centre de Diàlisi per a la Recerca Aplicada està ubicat a l’Eixample esquerre de Barcelona (c. Manso) i la seva creació té per objectiu la millora de la qualitat de vida del malalt crònic.