Notícies
15 de gener de 2016
Ferran Amago és el nou director de Desenvolupament Corporatiu de l’ESDi i Adjunt a Direcció General de la FUNDIT

El Director General de la Fundació FUNDIT, el sr. Antoni Garrell i Guiu, ha nomenat el sr.Ferran Amago nou director de Desenvolupament Corporatiu de l’Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell i adjunt a la direcció General de la FUNDIT (càrrec que ocupava el curs passat el sr. Ignasi González).

 

L’organització de l’ESDi no pateix modificacions i l’organigrama complet es pot consultar accedint a l’apartat de Coneix ESDi de la nostra pàgina web.

Com a nou responsable d’aquestes àrees, el professor Ferran Amago gestionarà les polítiques encaminades a enfortir l’ESDi en la seva activitat acadèmica, així com les activitats destinades a apropar i potenciar la relació de l’ESDi, en el context global nacional i internacional, amb les empreses,  patronals i institucions. També assumeix la responsabilitat de cuidar i potenciar la xarxa internacional de l’ESDi amb la finalitat de potenciar la xarxa d’aliances en recerca i, a la vegada, potenciar els projectes de transferència de coneixement cap a les empreses, tot tenint cura de les activitats d’extensió universitària per facilitar l’ocupació dels graduats de l’ESDi i d’aquelles associades a l’òptim funcionament de l’organització. 

Ferran Amago és enginyer, Màster en Gestió Estratègica d’Empreses i Máster en Màrqueting. La seva activitat professional ha estat vinculada en empreses de consultoria, telecomunicacions, tecnologia i comunicació durant més de 20 anys. Actualment és Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicacions de Catalunya (COETTC). A més, també s’ha dedicat a l’activitat docent i ha desenvolupat càrrecs de direcció i gestió en la Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI) d’Estats Units.

 

 

La incorporació de la seva figura respon a una clara voluntat de la Fundació de créixer en el mercat nacional i internacional i una aposta en ferm per a seguir impulsant el disseny, la tecnologia i la comunicació en l’àmbit universitari català.