Notícies
05 Març 2013
Exposició de treballs de 4t curs de Disseny Gràfic al primer pis de l’ESDi

Quin és l’objectiu dels treballs que podem veure en aquesta exposició? L’objectiu del treball era realitzar el disseny de la imatge gràfica, marca o logotip d’un museu, centre d’art o Fundació, existent o de nova creació. A través d’un estudi de la competència i dels diferents referents, s’havia de realitzar un brífing del centre, que és la base per la posterior formalització. La imatge gràfica resultant s’havia d’aplicar a: la papereria bàsica (paper de carta, sobre, targeta); a la bossa per la botiga; al rètol de façana. També s’ha dissenyat un fulletó explicatiu del centre (contingut general o específic), un línia de col·lecció dels catàlegs d’exposició i el cartell botiga de les exposicions temporals. Com valores el resultat? El resultat ha estat molt positiu. En els treballs s’hi pot observar la coherència entre la formalització de les marques i els centres a qui representen. Un joc que uneix forma i continguts. Hem exposat sis treballs però, el nivell aconseguit, permetria exposar-ne d’altres. Quines habilitats han pogut desenvolupar els alumnes? De fet, al tractar-se del darrer curs, posen en pràctica tot el que han aprés al llarg de tota la carrera, amb totes les assignatures. Què és el què més t’ha sorprès? M’ha sorprès les ganes que hi han posat i la qualitat gràfica en general. Al tractar-se d’un únic projecte, amb diverses parts, atorga a l’alumne la visió de conjunt passant per les diverses fases. Per altra banda, al ser alumnes que hem tingut a primer curs, mai ens deixa de sorprendre el record de quan varen entrar i del nivell que han assolit com a professionals. Ara ja son dissenyadors amb criteri, amb coneixements, a punt d’aterrar a l’univers exterior. Veure’ls créixer, sempre fa molta il·lusió.