Notícies
15 Abril 2012
Estudiants de l’ESDi apropen l’òpera als públics més joves

Quatre grups d’alumnes de l’especialitat de disseny audiovisual han presentat les seves revisions de grans clàssics de l’òpera amb el clar objectiu de fer que aquest gènere musical sigui més atractiu per a les generacions que ells mateixos representen. El primer grup, format per Marc Calvet, Marc García, Gerard Rubio i Eduard Salvia, ha presentat una versió minimalista i simbolista de l’òpera de Giuseppe Verdi, Aída: hem fugit de la seva naturalesa barroca i pomposa creant una animació de factura minimalista i austera, on només es destaquen els esdeveniments més importants de la seva història de forma puntual acompanyats dels conceptes clau. Tot seguit, el grup format per Carlos Coronado, Jaume Berch i Sandra Segovia han presentat una versió de Pelléas i Melisande en format videojoc en la que han volgut donar protagonisme als elements de natura que surten a l’òpera: Es tracta d’un joc en primera persona, on el jugador representa Pelléas en el seu propi somni, i el seu objectiu és trobar Melisande, el seu veritable amor. En el joc, un es pot moure lliurement per l’espai, però cal seguir les pistes i indicacions que van apareixent (algunes molt evidents, d’altres indicis de la natura) per tal de desblocar esdeveniments i aconseguir l’objectiu final. Per poder complir-lo cal seguir totes i cada una d’aquestes pistes, de manera que, en gran mesura, s’haurà de recórrer tot l’escenari. La tercera proposta ha tingut com a repte fer la revisió de dues obres en una. Així, Silvia Philbrick, Ignacio Castanera i Pol Mas han realitzat un curtmetratge focalitzant-se amb les personalitats dels personatges principals de les òperes el Nan i Una tragèdia florentina: "Reflection" és un curtmetratge fruit de la fusió dels personatges de les òperes El nan i Una tragèdia florentina d’ Alexander von Zemlinsky. Centrant-nos en els temes de l’amor, l’engany, i la identitat, expliquem una història d’un aparent triangle amorós. Aquest curt explora les relacions entre els personatges retratats per Zemlinsky d’una forma moderna i re-interpretada. Per finalitzar, una reflexió audiovisual inspirada en l’Aria principal de la Flauta Màgica sobre els paral·lelismes temàtics que hi ha entre la trama d’aquesta òpera i la realitat del dia a dia de qualsevol jove actual: Són molts els aspectes de la vida quotidiana que apareixen representats a La flauta màgica, per això hem fet una selecció i ens hem centrat en els temes i conceptes més essencials: amor/desamor, amistat/traïció, saviesa/ignorància, veritat/mentida. Un cop feta aquesta primera selecció n’hem realitzat una de més acurada, escollint únicament els temes que podíem posar en comú amb els de la vida real d’un jove, fent-ho el més fàcil i entenedor possible per l’espectador. Després del visionat de les quatre obres, el Sr Marco Director del Gran Teatre del Liceu, ha expressat la seva gratitud envers els estudiants i l’Escola tot mostrant-se molt satisfet del resultat final. El Dr Llorenç Guilera, Director de l’ESDi, també ha volgut expressar la seva gratitud a la Institució d’acollida. El Gran Teatre del Liceu ha ampliat aquest conveni de col·laboració (del qual l’ESDi n’ha estat pioner) amb altres escoles de disseny que faran les seves revisions de les òperes programades per la temporada 2012/2013.