Notícies
03 Juny 2011
Estudia disseny i combina-ho amb la teva feina

La carrera -de 4 cursos acadèmics- es desenvolupa en 5 anys i les classes són tres dies a la setmana, de 19 h a 22 h del vespre, de setembre a juliol. Les activitats acadèmiques s’imparteixen entre les aules de proximitat de Barcelona i en els tallers, seminaris del campus de Sabadell. Per facilitar l’accés als estudis nocturns, el 80 de les places estan becades a traves del fons de beques de la Fundació del Disseny Tèxtil. Contacte: Departament d’Extensió Universitària info@esdi.es Tel. (+34) 93 727 48 19 Què pot aportar el Grau en Disseny Nocturn? L’oportunitat d’estudiar un grau en disseny, titulació oficial universitària i fent-ho compaginant feina i estudis. Accés a la professió de disseny amb sòlids coneixements conceptuals i instrumentals: Està pensat per a persones majors de 25 anys provinents de l’àmbit del disseny per perfeccionar els seus coneixements o assolir la titulació oficial i altres professionals que vulguin reorientar la seva trajectòria cap al món del disseny. Les empreses tenen ara l’oportunitat d’oferir als seus treballadors formació en disseny i fer les seves empreses més competitives. I qualsevol professional pot millorar les seves credencials amb estudis universitaris de disseny. Característiques del Grau nocturn. Són uns estudis oficials universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior). Tenen una durada de 4 cursos acadèmics, amb una càrrega docent de 240 crèdits que es cursen en 5 anys. Els estudis comporten activitats de formació diverses: classes, estudi i treball en grup, tallers, tutories i estudi personal entre d’altres. Per facilitar la realització dels estudis l’alumne disposa d’un calendari previ d’activitats programades tres dies a la setmana de 19 h a 22 h i podrà organitzar-ne la resta d’acord amb la seva disponibilitat horària. Hi ha ajuts als estudis? o préstecs als estudiants? L’Esdi disposa de beques a l’excel·ència dotades per la FUNDIT, que poden arribar a cobrir el 100% del cost acadèmic, l’adjudicació s’efectua exclusivament a partir de les notes obtingudes en els estudis. Quant a Crèdits o préstecs: es disposa d’acords amb entitats bancàries per facilitar l’accés al crèdit a preus preferencials, i també de crèdits al honor; els préstec si el perfil vocacional de l’estudiant és molt alt, poden ser atorgats sense més que la carta d’admissió de l’ESDi El cost dels estudis nocturns és el mateix que els estudis diürns? Les places dels estudis nocturns, atès que no són de difícil aplicació les beques a l’excel·lència, estan becades per empreses a traves de les seves portacions al fons de beques de la FUNDIT, un fet que comporta que si s’adjudica plaça el cost esdevé 1/3 del preu del diürn.