Notícies
30 Maig 2012
ESDi viatja a París al congrés sobre Ecologia Urbana i Biodiversitat Jardins Jardin

L’Escola Superior de Disseny ESDi viatja a París al congrés Jardins Jardin, sobre Ecologia Urbana i Biodiversitat, un esdeveniment dedicat a les tendències en el món dels jardins urbans i el disseny exterior, del 31 de maig al 3 de juny. ESDi estarà representada per un grup de 12 alumnes, coordinats pel professor Jon Marín, i amb projectes que s’emmarquen dins de la disciplina de l’ecologia urbana, i que tenen com a premissa bàsica l’aproximació de la natura i els aspectes ambientals en les zones urbanes. Alguns dels trets comuns dels diferents projectes són l’ús i la revaloració de materials locals, l’aplicació d’estratègies de desenvolupament local sostenible i el treball amb sectors de la població en risc d’exclusió. A l’edició de 2011 de Jardins Jardin van participar més d’un centenar d’expositors i hi van passar més de 21.000 visitants, tant professionals com ciutadans interessats en la temàtica. Des de l’any 2009 a l’ESDi, la relació entre la biodiversitat i les ciutats s’ha convertit en una de les línies prioritàries d’experimentació, reforçada pel suport de la Fundació INDICIS en la recerca de la investigació d’excel·lència. És per això que s’ha treballat en aquest sentit amb els alumnes d’assignatures com Biònica o Projectes Multidisciplinars, i mitjançant projectes departamentals. I es fa a través de l’estudi i anàlisi des d’un enfocament bottom-up tant dels recursos endògens com de les necessitats locals. Aquestes investigacions són útils per promoure els processos sistèmics d’innovació que puguin ser aplicats en el mateix context territorial o que puguin ser extrapolats a altres àrees urbanes de similars característiques.