Notícies
16 Novembre 2012
ESDi inaugura el Màster en Producció i Innovació Industrial

El màster vol formar els professionals demandats en l’actualitat per les indústries: especialistes en processos de producció, especialistes en disseny de producte, especialistes en innovació industrial i especialistes en promoció i comercialització internacional. El màster combina les assignatures teòriques amb parts de treball personal i aplicació de coneixements (pràctiques), i un Projecte Final de Màster, que es desenvolupen en el sí d’una empresa, sota la supervisió i guiatge d’un expert tutor verificat per la direcció del màster. Al llarg del màster es desenvoluparan assignatures relacionades amb l’empresa a la societat del coneixement, el sistema productiu industrial, la competitivitat empresarial, la caracterització del mercat i l’empresa i l’entorn de producció. Ateses les característiques del màster, les places estan 100% becades pel Gremi de Fabricants de Sabadell.