Notícies
15 Novembre 2009
ESDi crea les Medalles ESDi amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència en l’àmbit acadèmic i professional del disseny

  • Categoria alumnes graduats: Medalla al millor alumne graduat de la Promoció. La medalla es concedirà durant el lliurament de títols de l’Acte de Graduació que es celebra anualment.
    • Categoria professional: Medalla a exalumnes que acreditin una excel·lent carrera professional. Aquesta distinció es concedirà anualment, tindrà en consideració les diferents àrees d’aplicació del disseny i avaluarà la trajectòria professional durant almenys els últims 5 anys.
      • Categoria d’empreses: Medalla atorgada anualment a aquelles empreses del programa universitat-empresa que s’hagin distingit per fer possible les pràctiques i la col·laboració en projectes professionals entre els alumnes.
        • Categoria carrera acadèmica: Medalla per aquelles persones que hagin destacat per la seva activitat acadèmica en les vessant de docència, recerca i tasques de divulgació del coneixement. S’atorgarà sempre que la Junta Acadèmica ho proposi i ho aprovi la Comissió d’avaluació FUNDIT-ESDi.