Notícies
21 Desembre 2009
El Sr. Josep Bombardó rep, en representació de la FUNDIT, la Flor de Cotó 2009 que concedeix l’aitpa

L’aitpa va voler, amb aquesta distinció, fer un reconeixement públic de la valuosa tasca en el camp de la formació de dissenyadors que, sota la presidència del Sr. Josep Bombardó, ha dut a terme l’ESDi durant aquests vint anys. Així com el desenvolupament experimentat per l’Escola amb la progressiva incorporació de noves especialitats "fet que l’ha dut a ser la primera escola universitària de Catalunya en impartir la Titulació Universitària Oficial de Grau en Disseny adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior. La Junta de l’aitpa també va voler destacar el servei que l’ESDi ha prestat a la Indústria en general i a la Indústria Tèxtil en particular, trasmetent als seus alumnes els valors i coneixements que els poden fer capaços d’aportar nous elements de qualitat cultural i de competitivitat a les empreses. Des de fa 25 anys l’aitpa distingeix amb aquest símbol exclusiu a aquelles persones o institucions de dins o fora del Sector, que més s’han destacat per la seva contribució a la millora de l’entorn econòmic i social de les indústries tèxtil cotoneres, complementant d’aquesta manera la tasca que du a terme la seva Associació representativa.