Notícies
19 Octubre 2012
El professor d’ESDi Eduardo Huerta obté el grau de Doctor per la UPC

La tesi d’Eduardo Huerta, professor e investigador del Departament de Disseny d’ESDi, proposa un mètode incremental de disseny que intenta fer més eficient el procés i el desenvolupament de serveis basats en Internet, específicament en els camps de la salut, la formació i la gestió del coneixement. Aquest mètode ha estat dissenyar i posa’t a prova en diversos projectes d’investigació en e-health i e-learning en els que han participat diverses institucions catalanes de I+D+i. En les conclusions del treball, Huerta destaca la necessitat de crear espais col·laboratius d’investigació a on el disseny adopti un rol fonamental gràcies a la seva vinculació a la innovació i a la creació de valor en els productes i serveis que desenvolupa. El professor també destaca la urgència de generar un llenguatge específic del disseny. A mode de conclusió, Huerta, destaca la importància del disseny, junt amb la tecnologia, com a elements que milloren la qualitat de vida de les persones. Eduardo Huerta va presentar la seva tesi: "Diseño Incremental de e-servicios; Estudio teórico, propuesta metodológica y casos prácticos", a la Facultat d’Enginyeria industrial de la UPC a on el professor va cursar amb excel·lència el Programa de Doctorat d’enginyeria multimèdia.