Notícies
18 d’abril de 2017
El professor Antoni Mañach participa a la redacció del Decàleg Ètic per a la Pràctica del Disseny de la READ

El professor de l’Escola Superior de Disseny ESDi Antoni Mañach ha estat un dels participants en l’elaboració del Decàleg Ètic per a la Pràctica del Disseny de la Red Española de Asociaciones de Diseño READ.

 

L’objectiu d’aquest decàleg és establir un marc de fonaments ètics per a la pràctica del disseny, tenint en compte les recomanacions realitzades per organismes internacionals com Ico-D, ICSID i IFI.


Aquest decàleg es va començar a gestar al 4ENAD Trobada Nacional de Disseny per un grup de professionals del disseny, com a punt de partida a l’elaboració d’un Codi Deontològic del disseny, obert i inclusiu, que pretén servir de referència a tota la comunitat relacionada amb el Disseny.Decàleg ètic per a la pràctica del disseny

  • Defensem la professió i no realitzem accions que puguin perjudicar-la. Mantenim un comportament responsable i generem el bé comú transmetent valors ètics.
  • Apliquem i fomentem el disseny universal, inclusiu i accessible, mantenint una visió social responsable i crítica.
  • Dissenyem amb perspectiva de gènere, sense perpetuar estereotips ni actituds sexistes, i incorporem també aquests criteris a les nostres relacions professionals.
  • Protegim el medi ambient, promovem el desenvolupament sostenible i fomentem l’economia local treballant amb proveïdors propers.
  • Respectem el treball i la reputació de la resta de professionals, sense difondre crítiques injustes i infundades, i ens posicionem contra el plagi i la competència deslleial.
  • No vam participar en convocatòries en què no es valori de forma adequada la nostra feina i ens oposem a les competicions especulatives.
  • Promovem el respecte als drets d’autor i als drets d’explotació dels nostres treballs.
  • Ens impliquem amb qui ens contracta, vetllant tant pel projecte com per la informació que ens confien. Definim el treball i la remuneració de forma transparent.
  • Adquirim els coneixements necessaris, i mantenim en tot moment l’interès per actualitzar-per oferir sempre els resultats més convenients.
  • Transmetem aquests valors a totes les persones relacionades amb la nostra professió, com a part de la nostra feina, tractant sempre de fomentar les bones pràctiques en el disseny.