Notícies
21 de febrer de 2017
El Dr Sergi Varela imparteix una Masterclass sobre psicologia ambiental

L’Auditori de l’ESDi ha acollit, avui dimarts 21 de febrer, una masterclass a càrrec del Dr. Sergi Valera, expert en psicologia ambiental i professor titular del Departament de psicologia social i psicologia quantitativa de la Universitat de Barcelona.


La psicologia ambiental és aquella disciplina que s’ocupa d’analitzar les relacions que, a nivell psicològic, s’estableixen entre les persones i els seus entorns i té en compte aspectes com l’ergonomia, disseny d’interiors, arquitectura, paisatgisme, planificació urbana, gestió ambiental, enginyeria i ecologia ambiental, antropologia urbana, geografia humana i social o sociologia ambiental.

 

 

Aquesta classe magistral, a la que han assistit tots els alumnes de 3r curs del Grau en Disseny, s’emmarca en l’assignatura Projectes Integrals II, on s’està treballant un projecte de redisseny d’espai urbà.


El treball s’orienta a fer propostes d’actuació amb recursos de baix cost per intervenir l’espai urbà de la zona de la estació de FFCC de Sabadell-Can Feu-Gràcia del municipi de Sabadell, que convidin al ciutadà a fer seu aquest espai en relació a activitats o usos que ja s’estiguin donant o noves propostes que puguin semblar interessants i adients per la ciutadania local, buscant un model de ciutat més integradora i viva.


El projecte forma part del conveni de col·laboració que l’ESDi i l’Ajuntament de Sabadell van signar per a aquest curs 2016-2017.