Notícies
12 Gener 2010
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya inicia la seva activitat

Aquest Consorci és una entitat que aglutina en una entitat especialitzada la gestió de les polítiques en matèria de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya, amb l’objectiu d’atendre millor, i de forma específica, les necessitats concretes d’aquests sectors, i incrementar-ne la seva competitivitat. El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va presidir la constitució del consell general del nou consorci, del qual s’ha aprovat també la composició del comitè executiu. El nomenament del Sr. Garrell com a Vocal del Consorci certifica que la seva tasca, així com la de la FUNDIT (Fundació de la qual és Director General) ha estat excel·lent en el seu dia a dia, oferint suport a les empreses i apostant pel disseny en general i la moda en particular. El Govern de la Generalitat va aprovar el passat mes de setembre la creació del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i els estatuts que regulen el seu funcionament. En el marc de la reestructuració del COPCA i la creació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó), prevista en la nova legislació en matèria de política industrial, es va constatar la necessitat de crear una nova entitat que assumeixi, amb caràcter especialitzat, la gestió de les polítiques en matèria de promoció del comerç, l’artesania i la moda de Catalunya. En aquest sentit, la creació d’aquest nou òrgan persegueix atendre les necessitats concretes d’aquests sectors amb una idiosincràsia, i una identitat pròpies en el teixit econòmic català.