Notícies
10 Març 2011
Daniel Yacubovich exposa a l’Estruch de Sabadell

Va ser el darrer mes de novembre, després de 3 mesos de treball del Professor Daniel Yacubovich. El tasca va consistir, en primer lloc, en instal·lar en una sala una tela de llargues dimensions. La va pintar amb els motius propis d’una taula a l’hora de menjar, les tovalles, els plats, etc., i en acabat, la va col·locar en una taula, com si fossin unes tovalles que interpretaven una taula parada. Yacubovih va citar un grup de persones i les va convidar a menjar a l’entorn de la taula. Mentre es produïa aquesta activitat passaven dues coses. Una càmera, al sostre, ho enregistrava tot en pla zenital i en una paret es projectava l’activitat a la taula. La dinàmica visual que es mostrava a la paret estava formada per diversos elements: l’estètica pictòrica de la taula, la iluminació, les ombres, les persones menjant i interaccionant entre elles. Tot plegat produïa l’efecte desitjat pel professor Yacubovich: mostrar les coordenades de consum de la nostra societat. Els objectes actuals es consumeixen en períodes de temps molt breus. És un consum efímer, tàctil. Els objectes ja no tenen aquella categoria "noble" i necessiten del marketing i d’una semàntica determinada per adquirir el relleu desitjat. A la paret, Yacubovich va arribar a mostrar l’efecte d’una societat dotada d’un cert punt de neurosi. L’obra de Yacubovich ha estat exposada fins al darrer mes de febrer i el resultat, sens dubte, ha estat un èxit.

Mantells a l’oli - Daniel Yacubovich from ESDi on Vimeo.