Notícies
29 Gener 2013
Coneixem el col·lectiu "Beautiful Green Things" format per tres estudiants de l’ESDi

Què busca el projecte "Beautiful Green Things"? Beautiful Green Things és un col·lectiu d’artistes i dissenyadors sense ànim de lucre que neix com a resposta a la obsolescència programada i al consumisme massiu. El que pretén és propiciar el reciclatge i la reutilització de les deixalles i els objectes sense ús. Com neix la iniciativa? La iniciativa neix com a resposta al projecte plantejat a l’assignatura de Projectes Integrals II, on se’ns proposava el repte de parasitar quelcom a la ciutat de Barcelona per a donar-li un nou ús. Partint d’aquest requisit, vam decidir centrar-nos en allò desagradable que veiem quotidianament pels carrers de la ciutat, i que per costum passem per alt. Ens vam adonar de que estem envoltats d’objectes que creiem inútils i que podien tenir una segona oportunitat a través de l’ecologisme i el reciclatge. I a partir d’aquí neix el moviment "verding". Com el definiríeu? En el nostre manifest definim el Verding com un moviment artístic i social que actua transformant artefactes abandonats pels carrers de Barcelona en jardineres urbanes reciclades, proporcionant així més punts verds a la ciutat. Com funcioneu? Vam partir, inicialment, d’un seguit de preguntes que ens van servir de fil conductor al llarg del projecte: Que és el que fa falta a Barcelona? Que trobem a faltar com a ciutadans? Que podem fer-hi al respecte? Després d’una pluja d’idees vam veure que el que més enyoràvem eren els espais verds al centre de la ciutat. Relacionant el disseny paràsit amb l’ecologisme i el reciclatge, va sorgir la idea de crear jardineres urbanes a partir d’objectes reciclats. D’aquesta manera creàvem un punt verd i alhora donàvem una segona oportunitat als objectes rebutjats, solucionant dos problemes en una sola intervenció. Doble solució... Des d’aleshores, cada vegada que localitzàvem un objecte abandonat o sense ús pels carrers, automàticament pensàvem en com transformar-lo. Actuem de manera activa, és a dir que un cop localitzat l’objecte, ens l’enduem i ens posem mans a l’obra modificant-lo fins a arribar al producte final. Un cop acabat, el col·loquem en un lloc estratègic on nosaltres creiem que hi fa falta un punt verd per a que la gent ho pugui gaudir tant com nosaltres. Expliqueu-nos-en un exemple. El nostre projecte més identificatiu i amb el que més hem gaudit fins al moment ha estat la bicicleta verding que vam situar a la Plaça Espanya. L’acció consistia en col·locar una bicicleta reconvertida en jardinera urbana en un punt estratègic de la ciutat, per tal de provocar i documentar les reaccions dels observadors. Ara teniu una mostra expositiva dels vostres treballs a l’ESDi. Què hi podem veure? Hi podreu trobar una petita mostra del que el nostre col·lectiu sap fer. Hi veureu tot un equip informàtic de principis dels anys 90, composat per una pantalla d’ordinador, un teclat, una impressora reconvertida en jardí zen i uns altaveus. També hi trobareu dues petites accions realitzades amb sabates abandonades que vam trobar als contenidors de Barcelona, així com el nostre manifest i tres plafons explicatius. Cal dir, que tot el material emprat en la nostra exposició, des de les estovalles als plafons, és 100% reciclat. Que voleu transmetre amb el vostre projecte? El que pretenem és enviar un missatge social d’activisme artístic totalment pacifista i sense ànims de lucre, per demostrar que un petit canvi pot marcar una diferència significativa en un context immers en el capitalisme y el malbaratament. Teniu la sensació que l’ecologisme està de moda o que realment cada cop hi ha més consciència ecològica? Creiem que, si l’ecologisme està realment de moda, és una moda positiva. En tot cas, el que no voldríem es que fos una moda passatgera, ja que és necessària la consciència de canvi en el sistema de compra-venta i producció si el que pretenem es perdurar en el temps. Com es pot col·laborar amb el vostre projecte? Tothom està convidat a participar amb nosaltres en les nostres accions, ja sigui col-laborant activament, es a dir, embrutant-se les mans amb nosaltres, o bé passivament, enviant-nos idees i localitzacions de possibles punts verds a la ciutat de Barcelona. També agrairíem la gent que vulgui col-laborar aportant materials de jardineria, plantes i llavors. On us localitzem? Podeu contactar directament amb nosaltres a través de la nostra pàgina de facebook o al nostre correu electrònic (beautifulgreenthings@gmail.com). I ara en què esteu treballant? Pels que vulguin veure que ens portem entre mans, us convidem a agregar-nos a la nostra pàgina de Facebook, però ja adelantem que tenim més d’una proposta en ment!