Notícies
18 Octubre 2010
Campus d’Excelència Internacional II

Aquestes universitats concorren en aquesta convocatòria 2010 amb el projecte Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015), una agregació estratègica d’aquests tres centres amb similar ideari i model universitari, i de les universitats nord-americanes de reconegut prestigi Georgetown, Boston College i Fordham. El projecte Aristos Campus Mundus 2015 persegueix l’excel·lència acadèmica, docent i investigadora i la plena glocalització de tres projectes universitaris que impliquen l’aposta conjunta per la innovació social, responsable i sostenible. En aquest sentit, s’han identificat cinc àrees centrades en grans reptes socials: innovació i canvi social, management i responsabilitat social, innovació, competència i valors en l’educació; salut i biociències, i energia i sostenibilitat. Es tracta d’àrees d’especialització amb una sòlida base d’investigació a Deusto, Comillas i Ramon Llull, que ara incrementaran la seva massa crítica i la seva competitivitat internacional en millorar els inputs i outpus, que situaran aquesta agregació com a referent internacional. El projecte també reafirma el lideratge d’aquestes tres universitats en el seu model pedagògic per al que s’aposta per una oferta conjunta i especialitzada de postgrau, graus internacionals, una escola de doctorat i la recentment creada Deusto Internacional Tuning Academy. I tot això, al voltant d’un campus sostenible i accessible, socialment responsable i en diàleg amb el seu entorn. L’acte es podrà seguir per internet aquí.