Notícies
20 Abril 2010
Beca Fórmula Santander de Mobilitat Internacional 2010-2011

S’atorgarà 1 beca per cobrir els costos de matrícula (si s’escau), viatge, manutenció i allotjament, per import de 5.000’00 · bruts. Part de l’import de la beca assignada s’haurà de destinar al pagament de la prima d’una assegurança especial comercialitzada pel Santander. Aquest ajut està subjecte a la legislació fiscal vigent i la seva obtenció és incompatible amb qualsevol altre ajut promogut per aquesta o d’altres entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull.

El termini de presentació de les sol·licituds es tanca el 14 de maig.

UNIVERSITAT RAMON LLULL Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Internacionals Tel. 93 602 22 31 Fax. 93 602 22 49 vicerectorat.rrii@url.edu