Notícies
01 Desembre 2011
Ampliació del nombre de places per al Curs pont

Al llarg del dia d’avui es publicarà la llista de candidats al curs actualitzada. Per a qualsevol reclamació per absència en la relació de sol·licituds o errors en la publicació us podeu dirigir a secretaria@esdi.es / admissions@esdi.es fins al 5 de desembre (inclòs) Enllaços relacionats - Relació de sol·licituds rebudes per al Curs pont. - S’amplia el termini per inscriure’s al Curs pont fins al 29 de novembre