Notícies
01 Febrer 2012
Alumnes de l’ESDi innovaran en packaging per a l’alimentació

L’ESDi i l’empresa sabadellenca Pinesga Bussiness Group S.L. treballaran conjuntament per desenvolupar recerca aplicada en disseny de producte. Ho faran, concretament, per innovar en els productes de packaging per al sector de l’alimentació que Pinesga fabrica i comercialitza a Espanya. A la iniciativa l’ESDi incorporarà la seva fundació Indicis, que dedica l’activitat a la recerca en disseny i sostenibilitat. Pinesga és una empresa ubicada a Sabadell nascuda l’any 2006 que fabrica materials d’alt valor afegit per al sector de l’alimentació: productes d’embalatge per a la presentació i conservació d’aliments que la companyia adreça a serveis de càtering, establiments de restauració i empreses de distribució d’aliments. Per a la materialització del projecte l’ESDi constituirà un equip multidisciplinari en disseny format per professors/investigadors, en què participaran alumnes de 4t curs i graduats. S’ha previst un cronograma amb dues etapes. La 1a consistirà en recerca i conceptualització per a la generació d’idees que comportin innovació, i es farà atenent els patrons que l’empresa haurà especificat en el briefing. La segona anirà encaminada a passar de la idea a un producte que s’ajusti a la major sostenibilitat possible i als paràmetres que es dicten d’aquesta en la normativa. El director de la Fundació per l’ESDi ha justificat l’acord per diversos motius però ha destacat, especialment, la capacitat i expertesa de l’equip del projecte liderat per professorat que, al marge d’impartir docència, porta a terme, de manera habitual, projectes de recerca i col·laboració amb empreses per a la tranferència de coneixement. El darrer any acadèmic la Unitat Departamental de Producte va realitzar un total de 8 projectes de recerca. El director general de Pinesga, Xavier Pinosa, ha remarcat les enormes possibilitats de la iniciativa entre altres raons perquè les persones que hi treballaran són, al mateix temps, potencials consumidors i tindran facilitats per detectar les necessitats que calguin. ESDi. Departament de Comunicació