Notícies
13 Setembre 2011
15 d’octubre: l’ESDi amplia el termini de lliurament d’abstracts del 2n CIDIC

Després de l’èxit de la 1a edició, l’ESDi organitza el 2n Congrés Internacional de Disseny i Innovació. El president del Congrés és el dissenyador industrial català, André Ricard. El lema és El disseny: motor de la competitivitat. Tindrà lloc a Sabadell el 26 i 27 d’abril de 2012. L’ESDi us convida a presentar una ponència en el seu 2n Congrés Internacional de Disseny i Innovació. Les possibles línies temàtiques són: 1. La utilització de noves tecnologies en la creativitat i en el disseny. 2. Metodologia del disseny (Design Thinking). 3. La importància del disseny com a factor de competitivitat. 4. La responsabilitat amb la conservació mediambiental: l’ecodisseny. 5. Disseny per al desenvolupament local. 6. Disseny centrat en les persones (User Centered Design and Design for All). 7. Reptes pedagògics en la formació de dissenyadors. 8. Estratègies de marca (Branding). 9. Disseny d’interfícies i d’interactivitat. Podeu presentar les vostres propostes de ponència mitjançant un resum (abstract) de 500 paraules al correu electrònic congres@esdi.es i ho podeu fer fins al proper 15 d’octubre. Indiqueu clarament: títol de la ponència, autor(s) amb la seva filiació i línia temàtica escollida. El comitè de programa comunicarà l’acceptació de les propostes el 31 d’octubre de 2011. Les ponències hauran de lliurar-se abans del 15 de gener de 2012. Les ponències es podran presentar en anglès, espanyol o català. L’organització proporcionarà traducció simultània.