Notícies
06 Novembre 2009
"Mesurar la sostenibilitat en processos de Disseny per al Desenvolupament Local: el Campus Guia com estudi de cas en sistemes insulars".

Els reptes globals als quals ha de plantar cara la humanitat, ja siguin socials, econòmics o ambientals, posen de manifest la necessitat d’adoptar un nou model de desenvolupament més just i equitatiu, que avanci cap a una societat sostenible. Aquesta transició precisarà de potents metodologies i eines de mesura, modelització i avaluació que ajudin a la presa de decisions tant a escala global com local. Organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE), el II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009 pretén ser, de nou, el lloc de trobada de les persones, organitzacions i institucions interessades en el desenvolupament sostenible i, particularment, en la seva mesura, modelització i avaluació. Més informació