Notícies
20 de gener del 2015
‘Transposicions: Disseny fora de camp’

Neix una iniciativa de la mà d’alguns exalumnes de l’ESDi per dur a terme una exposició que respondrà a una línia d’investigació entorn a la idea conceptual i metodològica de la interdisciplinarietat.

 

Transposicions: Disseny fora de camp’ és el nom d’aquesta exposició,escollit pels  ex-alumnes de l’ESDi que hi exposen els seus Projectes de Final de Grau. Ells són Damià Armengol, Òscar Boix, Júlia Coma, Anna Garcia, Iria Caballero, Gemma Estadella, David Vera i Joana Capella, graduats en diferents disciplines del disseny (moda, gràfic, integració multidisciplinar i audiovisual). Han pres partit en tot el que fa referència a l’exposició (des de la idea, fins a portar-la a la realitat, sense deixar de banda la imatge i la comunicació) sota l’objectiu de posar en relació àmbits de la producció cultural de manera transversal. En aquest cas entre l’educació, el disseny i els seus processos d’imbricació amb les realitats socials.

 

 

Presentem un resum dels seus projectes que s’hi podran veure:

 

DIESSENY AUDIOVISUAL

Damià Armengol: View Sound
View Sound és un instrument sonor interactiu que mitjançant una interfície visual interactiva, facilita la composició de música electrònica a persones sense coneixements musicals. L’usuari pot experimentar la composició de música electrònica de forma intuïtiva a partir d’elements visuals que pot tocar i modificar. L’aplicació es basa en un disseny intuïtiu i coherent que connecta de forma immediata i intuïtiva el so, el color i la forma. D’aquesta l’usuari pot assolir una experiència basada en el fenomen sensible de la sinestèsia

Òscar Boix: Made to be Seen.
Made to be Seen és un curtmetratge que posa en joc dues perspectives d’anàlisi. L’estudi del llenguatge audiovisual, duna banda i una aproximació critica a la idea de poder des del seu origen en la cultura humanista fins a la cultura contemporània. Aquest curtmetratge parla d’un dels conflictes més punyents del nostre present: la progressiu desmantellament de la vida privada absorbida per la bio-política que l’estadi actual de la tecnologia permet.DISSENY DE MODA

Júlia Coma Vilarasau: cos-archive
Aquest projecte  parteix d’una reflexió personal entorn les relacions entre el cos i l’espai. Del món de la dansa i el món del disseny. La moda expandint-se en l’univers de les arts del cos, els seus espais i els seus llenguatges. El punt de partida se situa en l’àmbit del pensament i la filosofia materialista i, es basa en estratègies performatives o d’acció,  és a dir, en un estudi de la percepció  de la matèria entesa com a realitat dotada  d’iniciativa i acció.

Anna Garcia Masfret: /abjecta corporis/
Buscar una forma d’expressió és l’objectiu de qualsevol artista. /abjecta corporis/ és la meva. Aquest treball parteix del meu interès entorn al món del monstre i de les deformitats. En el procés de realització he trobat el meu camí cap el coneixement real de mi mateixa. La deformitat física m’ha permès acarar sense por, el fons obscur, informe del jo reprimit. El procés de transformació d’un maniquí ha donat lloc al naixement d’una escultura. La deformitat vinguda a la llum es purifica en l’experiència estètica.


DISSENY GRÀFIC

Iria Caballero Ullate: un-guide Barcelona
Disseny d’una guia alternativa des d’una mirada crítica al turisme massiu i al miratge que representa la marca Barcelona. Enfront d’una imatge de ciutat sotmesa als objectius del màrqueting, presentem una guia que té com a eix principal la possibilitat de descobrir una Barcelona diferent tot posant valor els espais de la quotidianitat. En les relacions entre els llocs, els espais i la ciutadania. Un-guide Barcelona proposa un nou estil de guia turística, no tan sols pel que fa a una tria alternativa dels llocs, sinó també incorporant nous formats i noves formes d’usabilitat. Aquest projecte editorial tradueix en el format clàssic de paper, l’estructura en xarxa pròpia de les plataformes digitals.

Gemma Estadella Colomé: #FFFFFF
Aquest projecte pren com a camp de reflexió el procés del disseny en sí mateix. Es basa en una exhaustiva documentació dels processos de conceptualització i realització del Projecte Fi de Grau de vuit companys de la meva generació (2013-2014). El material documental ha estat generat en base a tres formes de registres: l’entrevista oral, documentació visual dels espais personals de treball i el procés de recollida de dades del primer estadi de cada projecte: l’Sketchbook. La recopilació documental es tanca quan cada projecte arriba a la seva fita acadèmica que és la presentació de cada projecte a un tribunal acadèmic d’avaluació.


David Vera: Ordinario

Aquest llibre té el seu punt de partida en una reflexió entorn de la importància i el sentit intrínsec dels entorns locals enfront del creixent procés de globalització. En un món cada dia més universalitzat, a vegades l’espai local resulta infravalorat. D’aquesta infravaloració neix la necessitat de conèixer de prop i fer visible el nostre entorn més pròxim i personal. Aquell espai en el què tot allò que hi succeeix ens afecta i ens educa, i en el qual, nosaltres hi participem de la manera més directa. El món personal de cadascú és, finalment, el lloc des don tots compartim les emocions i les experiències més universals.DISSENY D’INTYEGRACIÓ MULTIDISCIPLINAR

Joana Capella: Moll Fregit o com l’art intervé sobre un context
Moll Fregit és un projecte de curatoria basat en la deslocalització d’un determinat nombre de pràctiques artístiques,  que es duen a terme en diferents espais i contexts d’una ciutat perifèrica. Amb motiu de la mostra Transposicions, el primer projecte s’amplia amb una actuació directa a la ciutat de Sabadell, tot buscant la col·laboració entre artistes, veïns i agents socials. El projecte es pensa com un laboratori d’estratègies d’intervenció col·lectiva, un espai de trobada i de connectivitat entre la ciutadania i l’art.

 

L’Escola Superior de Disseny, ESDi (URL) organitza juntament amb la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, BBVA aquesta exposició dins dels actes de celebració del 25è aniversari, i que tindrà lloc del 12 de febrer fins al 5 d’abril a l’Espai Cultura de Sabadell.