ESDi

Raons

 • Raó 1. Titulació Oficial de Grau

  L’ESDi a l’any 1992 va ser el primer centre de l’estat espanyol en impartir estudis universitaris en disseny i des del curs 2008-2009 imparteix la Titulació Oficial Universitària de Grau en Disseny, com a centre adscrit a la Universitat Ramon Llull i d’acord a les directrius establertes dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

 • Raó 2. Ràpida i elevada inserció laboral

  El 61% dels graduats per l’ESDi inicien la seva activitat professional entre 1 i 3 mesos després d’haver-se graduat i el 70% abans de 6 mesos (el 92% a l’any de la graduació). A més, als graduats que es decideixen a emprendre i iniciar el seu propi projecte professional, ESDi els ofereix suport en termes d’assessorament i cessió d’espais i infraestructures.

 • Raó 3. Sis itineraris en disseny

  URL és l’única universitat espanyola que a través de l’ESDi ofereix estudis oficials de grau en disseny en totes les modalitats: gràfic, producte, interiors, moda, audiovisual i gestió del disseny (integració multidisciplinària).

 • Raó 4. Formant professionals

  L’ESDi forma bons professionals mitjançant un excel·lent currículum acadèmic, l’experiència pràctica que adquireixen els alumnes i la xarxa de relacions en el món del disseny. Professionals que s’endinsen amb rapidesa i èxit al món empresarial, ja sigui integrant-se dins d’un equip de dissenyadors consolidat o bé atrevint-se a emprendre el seu propi projecte.

 • Raó 5. Pràctiques i projectes amb empreses

  Els alumnes realitzen un període de pràctiques professionals obligatòries en empreses que esdevé la seva primera experiència laboral en l`àmbit del disseny, alhora que els dóna l’oportunitat d’aplicar tots els coneixements adquirits fins al moment en les aules. A més, l’ESDi realitza diversos projectes acadèmics amb la col·laboració d’empreses reconegudes dins del sector.

 • Raó 6. Intercanvi a l’estranger

  L’ESDi compta amb més de 50 convenis per dur a terme projectes de cooperació internacional i per facilitar l’intercanvi d’alumnes i professors amb diverses universitats d’Europa, Amèrica, Àsia, Àfricà i Oceania.

 • Raó 7. Beques a l’excel·lència acadèmica

  Un dels objectius de la Fundació per a l’ESDI és promoure l’excel·lència acadèmica, potenciar les trajectòries acadèmiques, i que cap alumne amb vocació i capacitat pel disseny quedi exclòs de l’escola per motius econòmics. Per això s’atorguen diversos tipus de beques, ajuts i descomptes per facilitar l’accés als estudis.

 • Raó 8. Metodologia i professorat

  Els estudis de disseny oficials de l’ESDi són impartits per professors i col·laboradors de reconeguda trajectòria en l’àmbit del disseny. El programa acadèmic es fonamenta en tres àrees de coneixement: la teòrica, la instrumental i la de projectes, distribuint-se les assignatures de manera harmònica entre les tres àrees per aconseguir així els objectius previstos al llarg dels 4 anys.

 • Raó 9. Més de 14.000 m2 d’instal·lacions

  ESDi compta amb més de 14.000 m2 d’instal·lacions que inclouen aules d’informàtica, taller industrial, taller de confecció, taller de punt, taller de calada, plató de fotografia, plató de vídeo amb sala de control de realització i sistema d’il·luminació professional mòbil, biblioteca, cafeteria i restaurant, entre d’altres.

 • Raó 10. Recerca i investigació

  Els graduats de l’ESDi poden incorporar-se als grups d’investigació i innovació que vertebren la seva activitat en el si de l’Escola amb beques d’experimentació, recerca i formació de tercer cicle.