ESDi TV

ESDi TV  és un canal de divulgació creat i gestionat per i per als estudiants de l'ESDi. L'equip està coordinat directament per la Unitat d'Aplicació del Coneixement en Comunicació Visual i supervisat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de l'ESDi. 

L'objectiu principal del canal de TV és la formació dels estudiants i, conseqüentment, la posada en pràctica del coneixement adquirit a classe. També té un propòsit divulgatiu pel fet de ser una plataforma de promoció de la producció artística dels estudiants, graduats i membres de la comunitat ESDi, i la seva projecció com a professionals.

Finalment, ESDiTV està al servei de la Fundació i les necessitats corporatives de l'escola, com a instrument clau de comunicació interna i externa, i al servei del disseny com a suport econòmic.

A més a més, el projecte s'impulsa, també, com a creativity Agency, oferint els seus serveis creatius i audiovisuals a les empreses que ho necessitin.

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-esditv-img-4395-peque.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-esditv-2014-05-19-16.24.34-peque.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-esditv-img-4329-peque.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-esditv-img-6910-peque.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-galeria-esditv-samarreta.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-galeria-samarreta-esditv.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/72/prev-esditv-img-0649-peque.jpg