ESDi Investigació

Organizació d'ESDi

La FUNDIT organitza la seva activitat d'acord amb nodes de coneixement que treballen de forma simbiòtica en xarxa amb responsabilitat i autonomia. Els nodes configuren tres grans àrees d'activitat:

  • ESDi: Escola Superior de Disseny adscrita a la URL i òrgan nuclear de l'activitat, que desenvolupa l'ensenyament universitari de grau oficial i postgrau, i la investigació i experimentació en el camp de l'art i el disseny.
  • Desenvolupament corporatiu: s'encarrega de les tasques associades a l'admissió de l'alumnat, les relacions interuniversitàries i l'acompanyament dels graduats al començament i el desenvolupament de l'activitat professional, les activitats relatives a la comunicació i promoció del disseny i l'art/disseny digital. També s'encarrega de totes les tasques de suport a l'emprenedoria i la garantia de qualitat.
  • EATM-luEATM: centre amb seu a Barcelona que s'encarrega d'activitats de postgrau, formació continuada i difusió de la cultura en l'àmbit del disseny i l'art. També fa formació en assessoria d'imatge personal i corporativa i tendències.

 

organigrama2017

ESDi té un grup d'investigació aprovat per la Universitat Ramon Llull (URL). Es tracta del TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny, i té com a objectiu establir l'escenari propici per a la investigació en l'àmbit del disseny, establint un debat acadèmic i social al voltant d'aquesta temàtica. El grup d'investigació està compost per 7 doctors i 10 titulats universitaris i compta, també, amb l'activa participació de 8 becaris predoctorals que desenvolupen la seva activitat en diferents unitats de docència i desenvolupament del coneixement (UDDC) i en unitats d'experimentació i aplicació (UEA) a ESDi.