Destacats
El valor del disseny
26 de febrer del 2014
El valor del disseny
Article escrit pel Sr. Antoni Garrell, Director General de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT).
El disseny del fer. Notes per pensar metodologies performatives en disseny
20 de febrer del 2014
El disseny del fer. Notes per pensar metodologies performatives en disseny
    Article escrit per Oriol Ocaña, artista visual, professor i membre de la Unitat d’Anàlisi i Prospectiva del Disseny d’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny d’ESDi).  
[art–feminisme–tecnologia]: laboratoris de ciutadania
10 de febrer del 2014
[art–feminisme–tecnologia]: laboratoris de ciutadania
Article escrit a la revista Artnodes per la Dra. Maia Creus, professora de l’ESDi i membre de la Unitat de Comunicació Multimèdia i interactivitat de l’ESDi.
El boca - a - boca a la xarxa
6 de febrer del 2014
El boca - a - boca a la xarxa
Estudi de Cate Riegner en el seu article "Word of mouth on the web: The impact of web 2.0 on consumer purchase Decisions".