Destacats
24 Setembre 2010
Sense universitats no hi ha competitivitat
L’article, escrit per el Sr. Antoni Garrell, contextualitza els resultats del sistema universitari espanyol en el context mundial, establint la correlació amb la competitivitat del model productiu en un mercat obert i global.