Destacats
10 Desembre 2007
Disseny i gestió del coneixement.
Assolir altes quotes de productivitat i innovació és intrínsec a moltes organitzacions, si bé els millors resultats s’assoleixen quan s’és capaç de gestionar correctament els recursos, les informacions i el talent propi i extern. Processar