Destacats
04 Setembre 2007
Disseny, motor de futur
La societat Global, sotmesa a processos de canvis accelerats, genera unes dinàmiques econòmiques amb importants ajustaments a nivell mundial, la concreció de la qual difereix en funció del nivell de desenvolupament previ de cadascuna de les diferents societats.