Destacats
14 Juny 2007
Els nous professionals davant les exigències del mercat laboral
S’acaba el curs i nous professionals, alguns d’ells amb experiència adquirida durant els estudis, sortiran de les aules universitàries disposats a afrontar amb determinació els reptes que el futur, fet present, els planteja. Els nous titulats, amb