Destacats
5 de novembre de 2013
Wearables i societat

Els tèxtils connecten diferents pràctiques i tradicions, des de les peces d’alta costura fins a les estructures tèxtils d’alta resistència utilitzades en la construcció d’automòbils. Gràcies a la combinació de diferents disciplines com l’enginyeria, la química o la física, els tèxtils s’han convertit en una sort de xarxa estructural d’intercanvi d’informació. En aquest context híbrid sorgeixen els smart tèxtils o tèxtils intel·ligents, teixits que expandeixen el concepte d’interacció, creant nous vincles que ens connecten amb el nostre propi cos, amb els altres i amb el context en el qual ens trobem, modificant-ho i construint-ho. Una aplicació rellevant en aquest àmbit són els wearables. El concepte wearable comença a ser familiar, la sortida al mercat de productes com les Google Glass ha contribuït al fet que aquests guanyin en popularitat. En l’àmbit tèxtil, els wearables són interfícies tèxtils que interactuen amb l’usuari i l’entorn, són extensions del nostre cos que tendeixen un pont entre l’espai íntim de les persones i la tecnologia. Aquests artefactes apel·len als nostres sentits, ja sigui proporcionant-nos informació ubiqua, detectant paràmetres biomètrics o creant noves funcionalitats (llum, so, canvi de forma, vibració, etc.)

Podeu llegir l’article complet aquí:Marina Castán