Destacats
8 d’abril de 2016
Vestir i desvestir cossos. Fenomenologies d’aparició.

 

L’exposició «Vestir/desvestir cossos. Fenomenologies d’aparició» situa el focus d’interès en aquest teixit complex de relacions que es manifesten en l’escena pública, definida per Hannah Arendt com a« espai d’aparició », l’espai polític per excel·lència en la mesura que dóna visibilitat a les relacions humanes mediatitzades per la presència radical i intransferible del cos de cada un.
Cada dia, sens falta, ens vam vestir i desvestim. Des d’un punt de vista estrictament funcional, podríem pensar que el fet de cobrir-nos el cos és un acte purament instrumental. En aquest sentit, vestir-se és una tecnologia bàsica en les nostres vides, estretament relacionada amb els processos de producció i consum, activitats que s’han convertit en centrals en el sistema en què vivim. Indiscutiblement, la moda és avui un dels grans motors que sustenten l’economia de mercat. Però aquest enfocament deixa a l’ombra d’altres perspectives, com el fet que el món de la moda ha construït un univers de tendències i formes molt divers, i que aquesta pluralitat té a veure tant amb els condicionants econòmics i tecnològics com amb els usos simbòlics del vestir, directament relacionats amb els complexos processos de construcció de formes d’identitat individuals i col·lectives.

 

 

 

 

Article escrit per la Dra. Maia Creus, comissariada de l’exposició, professora i membre de la Unitat de Comunicació Multimèdia i Interactivitat de l’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny.