Destacats
18 de setembre de 2014
Usabilitat i ergonomia

“Si el disseny dels objectes quotidians estigués governat per l’estètica, la vida podria ser més

agradable a la vista, però menys còmode; si estigués governat per la utilitat, podria ser més

còmode, però més lletja. Si predominessin els costos o la facilitat de fabricació, és possible que

els productes no fossin ni atractius, ni funcionals, ni duradors.” (NORMAN, 1988)

 

Evidentment qualsevol objecte quotidià és un compendi dels tres conceptes –estètica, utilitat,

costos– el grau d’equilibri entre ells és bàsic. El problema arriba quan un dels tres predomina

per sobre dels altres, el dissenyador ha de saber donar a cada part el valor que li correspon.