Destacats
17 de desembre de 2015
Una aproximació lingüística del terme moda.

Si hem de definir el terme "moda" des d’una perspectiva etimològica, direm que es tracta d’una paraula d’origen francès, mode, que fa referència a l’ús o costum que una comunitat determinada en un moment concret. Aquest aspecte de moda és el que apareix en totes les definicions que hem trobat després de consultar diferents diccionaris especialitzats i generals.

 

 

Article escrit per la Dra Encarna Ruiz,  Directora d’investigació d’ESDiColor_LAB, professora i membre de la Unitat de Transferència del Coneixement