Destacats
3 d’abril del 2014
Transmedia Storytelling


El concepte transmèdia storytelling, s’ha convertit en un dels principals eixos de investigació en narratologia, des de la seva aparició a principis del segle XXI. la seva concepció es basa en la possibilitat de crear relats que van més enllà del format específic en el que inicialment han estat concebuts, abastant altres espais de expansió narrativa.