Destacats
21 Novembre 2008
STIB

[...] ja que en l’economia globalitzada interdependent i amb grans asimetries quant a legislació i costos, el rol de les universitats és cabdal per a facilitar la innovació i la competitivitat de les organitzacions. La importància del tema, em va portar a compartir la meu anàlisi en una reflexió al diari el Pais, el 14-03-2006, amb el títol El binomio ciencia y empres. A ella s’indicava que el rerefons del problema residia en que "l’empresa i la Universitat no parlem un llenguatge comú. La recerca requereix temps, constància i paciència, i la empresa uns terminis indefugibles i uns pressupostos que requereixen l’equilibri entre la rendibilitat a curt i la competitivitat a llarg. A l’empresa manca cultura científica i a la universitat esperit emprenedor i capacitat d’assumpció de riscs". De la reflexió del diari a El País, han transcorregut dos anys i mig, i el que és cert és que la col·laboració universitat - empresa segueix essent un problema a resoldre a Espanya, i a algunes euroregions; però llavors igual que ara hi ha escoles universitàries i empreses, o agrupacions empresarials, que amb independència del seu volum treballen plegades amb la finalitat d’aportar el millor de cadascun per facilitar que la innovació arribi als productes, que el talent s’incorpori a les organitzacions, que la competitivitat es fonamenti amb el valor en contrapunt al cost, que les iniciatives emprenedores tinguin oportunitats de sorgir, i que els avenços no es quedin sols en publicacions. I entre aquestes iniciatives de col·laboració Universitat empresa, les activitats de les empreses promotores del Saló Tèxtil Internacional de Barcelona (STIB), i l’Escola Superior de Disseny ESDi en són un bon exemple, com evidencia el llibre que teniu entre mans. Una col·laboració que es remunta a principis d’aquesta dècada i que no té altra finalitat que posar el gra de sorra en l’esforç de traçar el futur, i ajudar a generar el valor que garanteix el progrés econòmic i social dels col·lectius humans. Una iniciativa a preservar, ja que evidencia que si les persones volen, la col·laboració, la unitat de criteris i objectius és possible trencar les barreres, desmuntat el recel i vertebrant la confiança necessària per gaudir del progrés. Una iniciativa de recolzament a l’empresa tèxtil, als creadors i als emprenedors, fonamentada en la capacitat innovadora del disseny i el bé més preuat i exclusiu de les persones: el talent. Una col·laboració i un esforç en el qual cal emmirallar-se en aquest moments complicats de crisi econòmica, i on més que mai cal mirar plegats l’esdevenidor i treballar amb voluntat de superació. Antoni Garrell i Guiu Director General Fundació pel Disseny Tèxtil