Destacats
31 de juliol de 2015
Sociologia en el procés del disseny

Fa tot just una dècada, el concepte postmodernitat ens permetia definir al paradigma social que es desenvolupa a partir de l’evolució de la modernitat. Aquest nou context es caracteritzava pels importants canvis socials i culturals que es produïen en occident des de finals del segle XX i que són els encarregats de definir el pas de segle.

 

Article escrit per la Dra Encarna Ruiz, Directora d’investigació d’ESDiColor_LAB, professora i membre de la Unitat de Transferència del Coneixement