Destacats
26 de juny del 2014
Smart city. Casos d’estudi

L’smart city es basa en la implementació de les noves tecnologies a la ciutat i en la participació activa del ciutadà per tal d’aconseguir un desenvolupament vertical del territori.

 

Existeixen diferents arguments sobre quina és la finalitat de les anomenades ciutats intel•ligents:

 

1. resoldre problemàtiques relacionades amb l’eficiència energètica o en la gestió dels serveis públics,

 

2. ajudar a crear un nou desenvolupament social o

 

3. generar dades provinents dels ciutadans com a consumidors. Amb tot aquest ventall de possibilitats/realitats de les TIC s’ha obert un debat sobre el paper d’aquestes a les ciutats obliqües.